ag旗舰厅平台--值得信赖

商城版本选择
底子版
合适首创团队
4980
 • 体系设置
 • 首页DIY
 • 告白办理
 • 轮播图
 • 通告办理
 • 开屏告白
 • DIY装修
 • 商品办理
 • 疾速购置
 • 订单办理
 • 配送办理
 • 物流办理
 • 快递设置
 • 小票打印
 • 专题文章
 • 视频办理
 • 权限办理
 • 邮件关照
 • 短信关照
 • 模板音讯
 • 用户办理
 • 会员品级
 • 超等会员
 • 三级分销
 • 团队分红
 • 股东分红
 • 地区署理
 • 优惠券
 • 余额办理
 • 充值办理
 • 积分担理
 • 电子卡券
 • 电子卡密
 • 劈面核销
 • 劈面付
 • 数据统计
 • 多门店
 • 多商户
 • 拼团商城
 • 预定商城
 • 积分商城
 • 预售商城
 • 限时秒杀
 • N元任选
 • 套餐组合
 • 交际送礼
 • 侥幸抽奖
 • 商品砍价
 • 收罗助手
 • 一键发圈
 • 一键导航
 • 一键拨号
 • 微信客服
 • 我的脚印
 • 账单总结
 • 商品珍藏
 • 九宫格抽奖
 • 刮刮卡
 • 拆红包
 • 签到
 • 手机端办理
 • 微信直播
 • 直播间办理
 • 微信小步伐
 • 百度小步伐
 • 付出宝小步伐
 • 抖音小步伐
 • 头条小步伐
 • 注册办事
 • 认证办事
 • 付出商户守旧
 • 阿里云空间500M
 • 数据备份/月
 • UI设计办事
 • 概况页设计
 • 拍摄上架商品
分销版
合适原始用户疾速裂变商户
7980
 • 体系设置
 • 首页DIY
 • 告白办理
 • 轮播图
 • 通告办理
 • 开屏告白
 • DIY装修
 • 商品办理
 • 疾速购置
 • 订单办理
 • 配送办理
 • 物流办理
 • 快递设置
 • 小票打印
 • 专题文章
 • 视频办理
 • 权限办理
 • 邮件关照
 • 短信关照
 • 模板音讯
 • 用户办理
 • 会员品级
 • 超等会员
 • 三级分销
 • 团队分红
 • 股东分红
 • 地区署理
 • 优惠券
 • 余额办理
 • 充值办理
 • 积分担理
 • 电子卡券
 • 电子卡密
 • 劈面核销
 • 劈面付
 • 数据统计
 • 多门店
 • 多商户
 • 拼团商城
 • 预定商城
 • 积分商城
 • 预售商城
 • 限时秒杀
 • N元任选
 • 套餐组合
 • 交际送礼
 • 侥幸抽奖
 • 商品砍价
 • 收罗助手
 • 一键发圈
 • 一键导航
 • 一键拨号
 • 微信客服
 • 我的脚印
 • 账单总结
 • 商品珍藏
 • 九宫格抽奖
 • 刮刮卡
 • 拆红包
 • 签到
 • 手机端办理
 • 微信直播
 • 直播间办理
 • 微信小步伐
 • 百度小步伐
 • 付出宝小步伐
 • 抖音小步伐
 • 头条小步伐
 • 注册办事
 • 认证办事
 • 付出商户守旧
 • 阿里云空间500M
 • 数据备份/月
 • UI设计办事
 • 概况页设计
 • 拍摄上架商品
拼团版
实用于大局部实体商户
6980
 • 体系设置
 • 首页DIY
 • 告白办理
 • 轮播图
 • 通告办理
 • 开屏告白
 • DIY装修
 • 商品办理
 • 疾速购置
 • 订单办理
 • 配送办理
 • 物流办理
 • 快递设置
 • 小票打印
 • 专题文章
 • 视频办理
 • 权限办理
 • 邮件关照
 • 短信关照
 • 模板音讯
 • 用户办理
 • 会员品级
 • 超等会员
 • 三级分销
 • 团队分红
 • 股东分红
 • 地区署理
 • 优惠券
 • 余额办理
 • 充值办理
 • 积分担理
 • 电子卡券
 • 电子卡密
 • 劈面核销
 • 劈面付
 • 数据统计
 • 多门店
 • 多商户
 • 拼团商城
 • 预定商城
 • 积分商城
 • 预售商城
 • 限时秒杀
 • N元任选
 • 套餐组合
 • 交际送礼
 • 侥幸抽奖
 • 商品砍价
 • 收罗助手
 • 一键发圈
 • 一键导航
 • 一键拨号
 • 微信客服
 • 我的脚印
 • 账单总结
 • 商品珍藏
 • 九宫格抽奖
 • 刮刮卡
 • 拆红包
 • 签到
 • 手机端办理
 • 微信直播
 • 直播间办理
 • 微信小步伐
 • 百度小步伐
 • 付出宝小步伐
 • 抖音小步伐
 • 头条小步伐
 • 注册办事
 • 认证办事
 • 付出商户守旧
 • 阿里云空间500M
 • 数据备份/月
 • UI设计办事
 • 概况页设计
 • 拍摄上架商品
运营版
全程无忧办事
37910
 • 体系设置
 • 首页DIY
 • 告白办理
 • 轮播图
 • 通告办理
 • 开屏告白
 • DIY装修
 • 商品办理
 • 疾速购置
 • 订单办理
 • 配送办理
 • 物流办理
 • 快递设置
 • 小票打印
 • 专题文章
 • 视频办理
 • 权限办理
 • 邮件关照
 • 短信关照
 • 模板音讯
 • 用户办理
 • 会员品级
 • 超等会员
 • 三级分销
 • 团队分红
 • 股东分红
 • 地区署理
 • 优惠券
 • 余额办理
 • 充值办理
 • 积分担理
 • 电子卡券
 • 电子卡密
 • 劈面核销
 • 劈面付
 • 数据统计
 • 多门店
 • 多商户
 • 拼团商城
 • 预定商城
 • 积分商城
 • 预售商城
 • 限时秒杀
 • N元任选
 • 套餐组合
 • 交际送礼
 • 侥幸抽奖
 • 商品砍价
 • 收罗助手
 • 一键发圈
 • 一键导航
 • 一键拨号
 • 微信客服
 • 我的脚印
 • 账单总结
 • 商品珍藏
 • 九宫格抽奖
 • 刮刮卡
 • 拆红包
 • 签到
 • 手机端办理
 • 微信直播
 • 直播间办理
 • 微信小步伐
 • 百度小步伐
 • 付出宝小步伐
 • 抖音小步伐
 • 头条小步伐
 • 注册办事
 • 认证办事
 • 付出商户守旧
 • 阿里云空间2G
 • 数据备份/月
 • UI设计办事1套
 • 概况页设计3套
 • 拍摄上架30件商品
接待征询迪飞特科技客户司理
征询>###
大客户定制/购置征询/产品征询/优惠运动